Արֆին վարկային միություն ՍՊԸ-ում պահանջվում է վարկային մասնագետ
Պարտականություններ

1. Հաճախորդների ներգրավում
2. Հաճախորդներին մանրամասն ծանոթացնել տրամադրվող վարկերի պայմաններին, պայմանագրերին, իրենց իրավունքներին ու պարտականություններին:
3. Հաճախորդներին գրանցել համապատասխան գրանցամատյանում, հետագայում քննարկելու և վերջնական պատասխան տալու համար:
4. Ստուգել հաճախորդների ներկայացրած փաստաթղթերի ճշտությունն ու հաճախորդների վարկարժանությունը:
5. Փաստաթղթերի, պայմանագրերի կազմում, նոտարական գրասենյակ, անշարժ գույքի կադաստրի համապատասխան ստորաբաժանում և այլ հիմնարկություններ ներկայացնելու համար:
6. Կազմակերպության ղեկավարության քննարկմանը ներկայացնել առաջարկություն՝ ՛՛վարկային գործի՛՛ կատարելագործման համար:
7. Կազմակերպության ղեկավարության հետ քննարկել այն հաճախորդների հայտերը, որոնք դիմել են վարկ ստանալու հայցով:
8. Անհրաժեշտության դեպքում այցելել գրավադրվող գույքի գտնվելու վայր՝ գույքի վիճակը ստուգելու համար:
9. Պահպանել վարկառուների հետ կապի բոլոր միջոցները՝ հեռախոսազրույցներ, ինտերնետային կապ, SMS հաղորդագրությունների ուղարկում և այլն, այցելություններ բնակարաններ կամ գրավադրված տարածքներ՝ ստուգելու վարկի նպատակայնության օգտագործումը կամ կատարել մոնիտորինգ:
10. Հաճախորդների վարկավորման բոլոր փուլերի հետ կապված այլ աշխատանքների կատարում:
11. Գնահատել հաճախորդի վարկային ռիսկը, հաճախորդի վարկարժանությունը:
12. Կազմակերպության ղեկավարության կողմից ներկայացրած այլ հանձնարարականների կատարում:

Պահանջվող հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Աշխատանքային փորձը տնտեսագիտական կամ բանկային ոլորտում նախընտրելի է
 • Հաղորդակցման և կազմակերպչական լավ հմտություններ
 • Վերլուծական դատողություն
 • Պատասխանատվության բարձր աստիճան
 • Թիմում աշխատելու պատասխանատվություն
 • Բարդ իրավիճակում արագ կողմնորոշվելու ունակություն
 • Համակարգչային գիտելիքներ- MS Office, ՀԾ-Բանկ ծրագրի իմացություն
 • Փաստաթղթերի հետ աշխատելու կարողություն
 • Գործնական շփման էթիկա
 • Սահուն հայերենի իմացություն, ռուսերենի և անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաճախորդների և կազմակերպության աշխատակիցների հետ արդյունավետ համագործակցելու կարողություն

Թեստավորումն անցկավցելու է 2 փուլերով՝
1. Գրավոր թեստավորում
2. Բանավոր հարցազրույց

Դիմումներն ուղարկել մինչև հուլիսի 31-ը:

Դիմելու գործընթաց
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին՝ ուղարկելով Ձեր ռեզյումեն հետևյալ էլ. Հասցեին՝
info@arfin.am, վերնագրում հստակ նշելով Վարկային մասնագետ:

Վերջին թարմացման ամսաթիվն է 19.06.2018 ժամը 09:48