Առցանց դիմում/հայտ
Փակել
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ

Ուշադրություն հարգելի հաճախորդ

06-01-2024

 
Հարգելի հաճախորդներ,

     Արֆին  ՈՒՎԿ ՍՊԸ կողմից մինչև օրս տրամադրված այն սպառողական վարկերի համար, որոնց մասով հաճախորդների կողմից 16.08.2019թ.-ից սկսած  կատարվել են վաղաժամկետ մարումներ, իրականացվել է կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի վերահաշվարկ, ինչի արդյունքում կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը վարկի տրամադրման միանվագ վճարների մասով նվազեցվել է: Նվազեցված գումարները ենթակա են վերադարձման հաճախորդներին հետևյալ կարգով.

✅    Վերադարձման ենթակա գումարները հաճախորդներին կտրամադրվեն անկանխիկ եղանակով՝ վերջիններիս կողմից նախապես ներկայացված իրենց բանկային հաշիվներին փոխանցելու միջոցով։
✅    Այն հաճախորդները, ովքեր ընկերության հանդեպ ունեն վարկային պարտավորություններ, կառաջարկվի վերադարձման ենթակա գումարներն ուղղել իրենց գործող վարկերի մայր գումարի և/կամ ժամկետնանց պարտավորությունների մարմանը:

     Հաճախորդներին նշված գործընթացի վերաբերյալ ուղղարկել(ուղղարկվում) են էլեկտրոնային նամակներ, որոնց միջոցով հաճախորդները տեղեկանում են վերահաշվարկին: 

     Հաճախորդները վերոնշյալ հարցերով պարզաբանումներ ստանալու համար նույնպես կարող են դիմել կազմակերպության ներկայացուցչություններ: 


Թարմացված է 21-04-2024 22:03