Ավտոմեքենաների գրավադրմամբ վարկերը և առանց գրավի սպառողական վարկեր ժամանակավորապես դադարեցված են:

Վերջին թարմացման ամսաթիվն է 28.04.2021 ժամը 10:53