Համաձայն 24.05.2017 թ. խորհրդի նիստի արձանագրության ընկերությունում գործում են իջեցված սակագներ տեղափոխվող վարկերի համար: 

Վերջին թարմացման ամսաթիվն է 01.06.2017 ժամը 15:30