Համաձայն 24.05.2017թ-ի խորհրդի նիստի արձանագրության

Արֆին Վարկային միությունը տրամադրում է ավտոմեքենաների գրավադրմամբ սպառողական

վարկեր երաշխավորությամբ և առանց երաշխավորության:

Վերջին թարմացման ամսաթիվն է 19.07.2017 ժամը 09:38