Արդեն 17 տարի ֆինանսական շուկայում, հազարավոր վարկառուներ,

Արֆին վարկային միության օգնությամբ կայացած բիզնեսներ, ձեռք բերված և վերանորոգված բնակարաններ, իրականացված երազանքներ…

 

Մեր առաջնահերթությունները եղել են, կան և կմնան որակյալ ֆինանսական ծառայությունների մատուցումը, հաճախորդների ֆինանսական վիճակի բարելավումը:

Վերջին թարմացման ամսաթիվն է 25.02.2020 ժամը 14:30