Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

2019թ. Միջանկյալ Ֆինանսական Հաշվետվություններ

2-րդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

 • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին
 • Ֆինանսական վիճակի մասին
 • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

3-րդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

 • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին
 • Ֆինանսական վիճակի մասին
 • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

4-րդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

 • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին
 • Ֆինանսական վիճակի մասին
 • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2018թ. Միջանկյալ Ֆինանսական Հաշվետվություններ

2017թ. Միջանկյալ Ֆինանսական Հաշվետվություններ

2016թ. Միջանկյալ Ֆինանսական Հաշվետվություններ

2015թ. Միջանկյալ Ֆինանսական Հաշվետվություններ

Վերջին թարմացման ամսաթիվն է 17.04.2019 ժամը 10:36