Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

2017թ. Միջանկյալ Ֆինանսական Հաշվետվություններ

4-րդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

  • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին
  • Ֆինանսական վիճակի մասին
  • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
  • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
  • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2016թ. Միջանկյալ Ֆինանսական Հաշվետվություններ

2015թ. Միջանկյալ Ֆինանսական Հաշվետվություններ

2014թ. Միջանկյալ Ֆինանսական Հաշվետվություններ

2013թ. Միջանկյալ Ֆինանսական Հաշվետվություններ

Վերջին թարմացման ամսաթիվն է 16.10.2017 ժամը 11:13