Ընկերության ղեկավարները

Անուն, ազգանուն Պաշտոնը Ծննդյան Ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը Մասնագիտությունը և կրթությունը Վերջին 10 տարվա ընթացքում զբաղեցրած պաշտոնները Զբաղեցրած պաշտոնների ընդունման ազատման ամսաթիվը
Անահիտ Գաբրիելյան Խորհրդի նախագահ, գործադիր տնօրեն 11.12.1971թ. Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան, տնտեսագիտական ֆակուլտետ, տնտեսագիտության տեսություն մասնագիտություն «Արֆին» վարկային միություն ՍՊԸ
խորհրդի անդամ
16.01.2003թ.- մինչ օրս
«Արֆին» վարկային միություն ՍՊԸ
գործադիր տնօրենի տեղակալ
 

01.09.2005թ.-31.08.2015թ.

«Գարանտ-Լիմենս» ապահովագրական ընկերություն ՓԲԸ
խորհրդի անդամ
22.06.2010թ.-
21.11.2012թ.
«Արֆին» վարկային միություն ՍՊԸ
խորհրդի նախագահ
26.10.2011թ.-
մինչ օրս
«Արֆին» վարկային միություն ՍՊԸ
գործադիր տնօրեն
01.09.2015թ.-մինչ օրս
Գայանե

Ֆանդունց

Խորհրդի անդամ,

Գլխավոր հաշվապահ

02.05.1962թ. Երևանի Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ,

Հաշվապահական հաշվառում եւ տնտեսական գործունեության վերլուծություն

«Արֆին» վարկային միություն ՍՊԸ
գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
24.03.2004թ.-24.12.2021թ.
«Արֆին» վարկային միություն ՍՊԸ
գլխավոր հաշվապահ
24.12.2021թ.-մինչ օրս
 «Արֆին» վարկային միություն ՍՊԸ
Խորհրդի անդամ
15.09.2017թ.-մինչ օրս
Սամսոն Դանիելյան Խորհրդի անդամ 22/08/1964թ. Երևանի ԺՏԻ պլանատն-տեսագիտական ֆակուլտետ, ժողովրդական տնտեսության պլանավորում մասնագիտություն «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ, բաժնի պետ 14.09.1999թ.-մինչ օրս
«Արֆին» վարկային միություն ՍՊԸ
Խորհրդի անդամ
16.01.2003թ.- մինչ օրս
Դավիթ Պողոսյան Գործադիր տնօրենի տեղակալ 28.07.1986թ Երևանի ՊՏՀ
Համաշխարհային տնտեսգիտություն մասնագիտություն
«Արֆին» վարկային միություն ՍՊԸ, վարկային մասնագետ 11.11.2010թ.-02.12.2012թ.
«Արֆին» վարկային միություն ՍՊԸ, ավագ վարկային մասնագետ 03.12.2012թ-31.12.2012թ.
«Արֆին» վարկային միություն ՍՊԸ, վարկային բաժնի ղեկավար 01.01.2013թ.-31.08.2015թ.
«Արֆին» վարկային միություն ՍՊԸ, գործադիր տնօրենի տեղակալ 01.09.2015թ.- մինչ օրս

Վերջին թարմացման ամսաթիվն է 20.05.2022 ժամը 12:01