Արֆին վարկային միություն ՍՊԸ-ին պահանջվում է  ակտիվա — պասիվային գործառնությունների մասնագետ

 

  1. Կազմակերպություն- Արֆին վարկային միություն ՍՊԸ
  2. Ոլորտ — Բանկային գործ, ֆինանսներ, հաշվապահություն
  3. Պահանջվող հաստիք – Ակտիվա-պասիվային գործառնությունների մասնագետ
  4. Պարտականություններ  —

— Հաճախորդների սպասարկում, վճարումների ընդունում

— Վարկային պայմանագրերի ընթացիկ սպասարկում, տոկոսների, տույժերի հաշվարկների տիրապետում

— Հաշվապահական գործառնությունների ձևակերպում և հսկում

— Վճարման հանձնարարականների կազմում, ձևակերպումների իրականացում

— Վարկերի տրամադրում, ընթացիկ սպասարկում

— Մոտքերի-ելքերի հետ կապված գործառնությունների իրականացում — Վարկային գործի բացում՝ վարկային փաստաթղթերի փաթեթի հավաքում և գործի վարում

— Վարկային, գրավի և փոխատվության պայմանագրերի գրաֆիկ – պարտավորագրերի կազմում և պատրաստում

— Այլ գործառնական աշխատանքների իրականացում, որոնք կհանձնարարվեն ղեկավարության կողմից

 

5. Պահանջվող հմտություններ —

— Ընդհանուր գիտելիքներ բանկային համակարգում գործող օրենքների և կանոնակարգերի վերաբերյալ

— Համակարգչային գիտելիքներ — Word, Excel, ՀԾ-բանկ

— Ակտիվ հաղորդակցվելու ունակություն ընթացիկ և հավանական հաճախորդների հետ

— Կրթություն` բարձրագույն մասնագիտական

— Թիմային աշխատանք, շփում գործընկերների հետ

— Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն

— Թիմում աշխատելու հմտություն, համագործակցելու և բանակցելու ունակություն, նախաձեռնողականություն, վճռականություն

 

Դուք կարող եք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրությունը info@arfin.am հասցեին:

Վերջին թարմացման ամսաթիվն է 14.04.2022 ժամը 10:24