Հայտարարություն

«Արֆին» վարկային միություն ՍՊԸ-ն արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխում չի իրականացնում և չունի փոքր մասնակցություն ունեցող մասնակից, հետևաբար ընկերությունը չի հրապարակում կանոնակարգ 8/03-ի, 25-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկատվությունը:

 

Որոշում 

ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահի թիվ 1/366Ա որոշման հիման վրա 25.04.2014 թ. գրանցվել է «Արֆին» վարկային միություն ՍՊԸ-ի փոփոխված կանոնադրությունը՝ (կապված կանոնադրական կապիտալի ավելացման հետ) հաստատված «Արֆին» վարկային միություն ՍՊԸ-ի ընդանուր ժողովի 19.03.2014թ. որոշմամբ:

Փոփոխություն կատարել սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն հանդիսացող մասնակիցների գրանցամատյանում` կապված «Արֆին» Վարկային միություն ՍՊԸ-ի կանոնադրական կապիտալի ավելացման հետ:

Վերջին թարմացման ամսաթիվն է 14.01.2019 ժամը 16:09