Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

2023թ. Միջանկյալ Ֆինանսական Հաշվետվություններ

3-րդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

  • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին
  • Ֆինանսական վիճակի մասին
  • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
  • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
  • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

4-րդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

  • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին
  • Ֆինանսական վիճակի մասին
  • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
  • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
  • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

2022թ. Միջանկյալ Ֆինանսական Հաշվետվություններ

3-րդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

2021թ. Միջանկյալ Ֆինանսական Հաշվետվություններ

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

2020թ. Միջանկյալ Ֆինանսական Հաշվետվություններ

2019թ. Միջանկյալ Ֆինանսական Հաշվետվություններ

2018թ. Միջանկյալ Ֆինանսական Հաշվետվություններ

2017թ. Միջանկյալ Ֆինանսական Հաշվետվություններ

2016թ. Միջանկյալ Ֆինանսական Հաշվետվություններ

Վերջին թարմացման ամսաթիվն է 17.07.2023 ժամը 18:46